Statuss:
Īstenošanā

attels

 

Projekta numurs: 10.1.1.0/18/TP/001

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, lai nodrošinātu izmaksu un rezultātu ziņā maksimāli efektīvu un sekmīgu ES fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā un uz rezultātiem orientētu ES fondu ieguldījumu veikšanu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā.

 

Projekta ieguvumi

Projektā plānotie būtiskākie rezultāti ir sekmīga ES fondu izvērtēšanas plāna 2014. - 2020. gadam un ikgadējo izvērtēšanas plānu izstrāde un ieviešana, t.sk. šajos plānos iekļauto izvērtējumu veikšana, izvērtēšanas ieteikumu sekmīga uzraudzība un ieviešana, paaugstināta ES fondu vadībā iesaistīto institūciju kapacitāte izvērtēšanas jautājumos u.c.

 

Projekta atbalstāmās darbības:

Projekta ieviešana paredzēta saskaņā ar ES fondu izvērtēšanas plānu 2014. – 2020. gadam un tā pielikumiem – ikgadējo izvērtēšanas plānu 2019., 2020. un 2021. gadam un paredz šādas darbības:

  • lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu veikšanu, t.sk. izvērtējumiem nepieciešamo papildus datu un citas informācijas nodrošināšanu;
  • izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšanu, organizējot un nodrošinot dalību ar izvērtēšanas tematiku saistītos pasākumos;
  • informēšanu par izvērtēšanas jautājumiem, t.sk. dažādu ar izvērtēšanas tematiku saistītu publikāciju un izdales materiālu sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu;
  • izvērtēšanas pēctecības nodrošināšanu (ieteikumu ieviešanas uzraudzību).

 

Projekta termiņš un finansējums

Projekts aptver 2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas perioda otro pusi – 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 347 306 euro.