Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” (turpmāk – noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz ES Padomes 2017.gada 5.decembra secinājumu “Eiropas Savienības saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas” un ES Padomes 2019.gada 5.decembra secinājumos apstiprināto 2019.gada 25.novembra Ziņojumu par Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) darbību, kas ietver vadlīnijas par valsts aizsargpasākumu koordinēšanu nodokļu jomā attiecībā uz ES sarakstā iekļautajām jurisdikcijām, kas nodokļu vajadzībām nesadarbojas.

Noteikumi nemaina Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.655 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” (spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim) noteikto mērķi un būtību. Tie paredz noteikt zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu ar mērķi novērst nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, aktivizējot attiecīgās likumos ietvertās pretizvairīšanās normas (aizsargpasākumus).

Šobrīd un turpmāk noteikumos minētais saraksts tiks izmantots tikai, lai piemērotu nacionālajos nodokļu normatīvajos aktos noteiktos aizsargpasākumus, kas ir saderīgi arī ar ES līmenī noteiktajiem, tādējādi turpinot nodrošināt ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu un nepieciešamības gadījumā varētu tikt izmantots arī citu jautājumu jomā.