European Bank

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD) ir starptautiska finanšu institūcija, kas veicina valstu pāreju uz atvērtu tirgus ekonomiku, vienlaikus atbalstot ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Uzņēmējdarbības veicināšanai EBRD nodrošina finanšu investīcijas, biznesa pakalpojumus un iesaistās augsta līmeņa politikas reformu īstenošanā.

EBRD ir unikāls politiskais mandāts sniegt atbalstu tikai tām valstīm, kuras apņemas ievērot daudzpartiju demokrātijas, plurālisma un tirgus ekonomikas principus. EBRD atbalsta projektus galvenokārt privātajā, bet arī publiskajā sektorā, nodrošinot tiešās investīcijas finanšu institūcijām, infrastruktūrai, inovācijām, ražošanai un tirdzniecībai. Galvenās EBRD finansējuma formas ir aizdevumi, kā arī investīcijas pamatkapitālā (kas atšķir to no vairākām citām finanšu institūcijām) un garantijas.

 

Dibināta

1991.gadā ar mērķi sekmēt bijušo Padomju Savienība Republiku pāreju uz tirgus ekonomiku, veicināt valstu uzņēmumu komercializāciju un privatizāciju, kā arī stiprināt uzņēmējdarbības attīstību Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Galvenā mītne

Londona, Lielbritānija

Dalībnieki

71 valsts, Eiropas Savienība un Eiropas Investīciju banka

Darbības valstis

EBRD darbojas 39 darbības valstīs (no tām jauni projekti netiek apstiprināti – Kiprā, savukārt darbība apturēta Krievijā un Baltkrievijā). Latvija par EBRD dalībvalsti kļuva 1992.gadā.

Kopš 2006.gada EBRD ir pakāpeniski paplašinājusi savu sākotnējo darbības reģionu uz Dienvidaustrumeiropas, Kaukāza un Vidusjūras reģiona, Centrālāzijas valstīm.

Pilnvarnieku valde

73 pilnvarniek1, katrs pārstāv vienu EBRD dalībnieku. Tiekas reizi gadā – gada sanāksmē maijā.

Pieņem lēmumus par jaunu dalībvalstu pievienošanos EBRD, izmaiņām pamatkapitālā, direktoru un prezidenta iecelšanu, kā arī finanšu pārskatiem un peļņas sadali.

Latvijas pārstāvji: pilnvarnieks – finanšu ministrs, pilnvarnieka vietnieks – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu politikas jautājumos.

Direktoru valde

23 direktori: 8 pārstāvēti individuāli, pārējie pārstāv valstu grupas. Direktoru valdes sēdes notiek vidēji 2-3 reizes mēnesī.

Saskaņā ar pilnvarnieku valdes deleģējumu direktoru valde atbild par EBRD stratēģisko virzienu.

Latvija ietilpst vienā valstu grupā ar Norvēģiju, Somiju un Libānu. Šo valstu grupu rotācijas kārtībā vada direktors no Norvēģijas vai Somijas, un Latviju pārstāv Latvijas pilnvarnieka EBRD nominēts padomnieks.

Prezidents

Prezidentu uz četru gadu termiņu ieceļ pilnvarnieku valde. Prezidents vada direktoru valdes sēdes un atbild par kopējo EBRD vadību.

Vadība un darbinieki

EBRD strādā vairāk kā 2500 darbinieku – gan Londonā, gan reģionālajos birojos EBRD darbības valstīs. EBRD Baltijas valstu reģionālais birojs atrodas Viļņā, un viens EBRD baņķieris ir bāzēts Rīgā, Altum birojā.

Latvijas pārstāvība

Balsstiesības: 0,10%

Kapitāla daļas: 0,10%

Parakstītais kapitāls: EUR 30 010 000,00

Apmaksātais kapitāls: EUR 6 260 000,00

Pieprasāmais kapitāls (iespējamās saistības): EUR 23 750 000,00

Latvijas saņemtā palīdzība

No 1992.gada EBRD ir nodrošinājusi līdzfinansējumu 98 projektiem Latvijā EUR 962 milj. apmērā.

Nozīmīgākie sektori: kapitāla fondi, finanšu sektors, energoresursi, pašvaldību un vides infrastruktūra, transports, IKT u.c.

Latvijas sniegtā palīdzība

Latvija kā donors piedalās Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fondā (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), kuru izveidoja 2010. gadā pēc Eiropas Savienības iniciatīvas energoefektivitātes un vides projektu atbalstam Austrumu partnerības valstīs un kura uzraudzību veic EBRD.

Latvija pievienojās: 2011.gadā

Latvijas ieguldījums: EUR 85 000,00 (2011.-2015.gadā, t.sk. EUR 35 000,00 2014.gadā)

Informācija uzņēmumiem un ekspertiem

Iespējas piedalīties EBRD izsludinātos iepirkumos

Darba iespējas

Iespējas pieteikties uz EBRD izsludinātajām vakancēm, kā arī prakses un stažēšanās programmām

EBRD internetā

Tīmekļa vietne

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Flickr

Instagram