Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) tika izveidota 1991.gadā ar mērķi sekmēt pāreju uz tirgus ekonomiku un veicināt uzņēmējdarbības attīstību Centrālās un Austrumeiropas valstīs. ERAB ir starptautiska institūcija, kurā apvienojušies 64 biedri (62 dalībvalsts, kā arī Eiropas Kopiena un Eiropas Investīciju banka) un kuras centrālā pārstāvniecība atrodas Londonā.

ERAB atbalsta projektus gan privātajā, gan publiskajā sektorā, lai veicinātu pāreju uz tirgus ekonomiku, nodrošinot tiešās investīcijas finanšu institūcijām, infrastruktūrai, ražošanai un tirdzniecībai. Bankas investīcijas var tikt virzītas cilvēkresursu prasmju uzlabošanai ar mērķi uzlabot tirgus efektivitāti un stiprināt institūcijas, kas atbalsta šos tirgus. Galvenās ERAB finansējuma formas ir kredīti, investīcijas pamatkapitālā un garantijas.

ERAB atbalsta prioritātes ir:

  • finanšu sektora izveide/stiprināšana, kas kalpotu biznesa kopienas vajadzībām, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ietver finanšu institūciju kapitāla daļu iegādi, doto institūciju stiprināšanu, līdzdalību jauno finanšu institūciju izveidē ar ERAB naudas un cilvēku resursu palīdzību;
  • mazie un vidējie uzņēmumi. ERAB atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.i. pamatkapitāla nodrošināšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un to izaugsmes veicināšana;
  • infrastruktūra. Banka atbalsta pašvaldību un vides infrastruktūras sektorus, enerģētikas efektivitātes pasākumus, kā arī projektus lauksaimniecības, telekomunikāciju un transporta sektoros;
  • lielo uzņēmumu pārstrukturizācija. ERAB ir īpaši aktīva līdzdalībniece privatizācijas procesā tās dalībvalstīs. Pie tam, šīs līdzdalības izpausmes forma ir ne tikai valsts uzņēmumu nodošana privāta sektora valdījumā, bet arī modernu, uz tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītu vadības mehānismu ieviešana;
  • investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Tās ir viens no galvenajiem ERAB investīciju piesaistes instrumentiem.

Pašreiz ERAB darbojas 34 valstīs. Lai koordinētu vietējās aktivitātes, tajās darbojās reģionālie ERAB biroji.

 

Kapitāls un aizdevumu resursi

ERAB parakstītais kapitāls sastāda EUR 30 mljrd., no kura EUR 6 mljrd. ir apmaksātais un EUR 24 mljrd. ir rezervēts dalībvalstu/akcionāru budžetos (callable capital).

Resursi aizdevumiem un operatīvās darbības nodrošināšanai tiek piesaistīti starptautiskajos kapitāla tirgos. Bankas augstie kredītreitingi (AAA un Aaa attiecīgi no Standard & Poor's un Moody's) ļauj bankai efektīvi izmantot obligāciju emisijas un citus instrumentus. Tas, savukārt, ļauj ERAB piedāvāt tās klientiem izdevīgus aizdevuma nosacījumus.