Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.03.2020.
  Projekta numurs: 12.1.1.0/18/TP/001   Projekta mērķis Projekta mērķis ir  Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošās iestādes (turpmāk – vadošā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.03.2020.
    Projekta numurs: 10.1.2.0/18/TP/005 Projekta mērķis nodrošināt Eiropas Savienības fondu Vadošās iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši ES…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.03.2020.
    Projekta mērķis Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk-ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes kvalitatīvu un efektīvu ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības un atbalsta funkciju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  29.05.2019.
  2018.gada 14.decembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2010.gada darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība ietvaros noslēgta vienošanās “Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.05.2019.
    Projekta numurs: 10.1.3.0/18/TP/008   Projekta mērķis Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.05.2019.
    Projekta numurs: 10.1.1.0/18/TP/001 Projekta mērķis Projekta mērķis ir ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšana ES fondu vadībā iesaistītajās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.05.2019.
    Projekta mērķis ir: nodrošināt Eiropas Savienības fondu (ES fondi) Vadošās iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus atbilstoši ES fondu Komunikācijas stratēģijai 2015.-2023.gadam…
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.05.2019.
  Projekta mērķis ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, lai nodrošinātu izmaksu un rezultātu ziņā maksimāli efektīvu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.05.2019.
    Projekta mērķis Atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu Revīzijas…