Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Likumprojekts 30.10.2020. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 06.08.2020. (VSS-655).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt 2019. gada 5. marta Eiropas Savienības tiesas sprieduma lietā C-349/17 Eesti Pagar AS noteikto prasību korektu piemērošanu nacionālā līmenī, nodrošināt atsevišķu Komercdarbības atbalsta kontroles likumā ietverto normu skaidrību un viennozīmīgu interpretāciju un samazināt administratīvo slogu komercdarbības atbalsta sniedzējiem.
Dokumenti   
Atbildīgā amatpersona D.Berkolde, Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktore.