Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2004.gada 18.jūnijā
(Ogres rajons, "Turbas")

  1. "LAD darbības apskats" - LAD direktora vietnieks, Atbalsta departamenta direktors M.Lazdovskis
  2. LAD Audita departamenta direktora vietnieka U. Širaka prezentācija "ES finansēto pasākumu audita īpatnības LAD auditoru skatījumā".
  3. Organizatoriskie jautājumi.