Aprīlis

Makroekonomikas un valsts kopbudžeta ikmēneša apskatā Jūs varat iegūt informāciju par nozīmīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem - bezdarba līmeni valstī, ārējās tirdzniecības apgrozījumu, valsts un pašvaldību budžeta bilanci, ieņēmumiem, tai skaitā nodokļu ieņēmumiem, izdevumiem u.c., kā arī iepazīties ar aktuālākajām FM izstrādātajām makroekonomisko rādītāju prognozēm.

Ikmēneša makroekonomikas un budžeta apskats pa mēnešiem