2023. gadam

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 82 638 689 euro apmērā, tajā skaitā:

  1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81 088 436 euro apmērā, tajā skaitā speciālā dotācija 45 213 348 euro apmērā;
  2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 7848 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 604 296 euro apmērā;
  3. budžeta dotāciju 945 957 euro apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, piešķiršanai pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 procentiem no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80 procentiem no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma.

Pagaidu budžets 2023. gadam

PFI aprēķins 2023.gadam saskaņā ar pagaidu budžetu

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 81 692 732 euro apmērā, tajā skaitā:

  1. pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81 088 076 euro apmērā, tajā skaitā speciālā dotācija 45 213 348 euro apmērā;
  2. pašvaldībām par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 7752 euro), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 604 656 euro apmērā.