2022. gada valsts budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei tiek paredzēts finansējums pašvaldībām 188,06 milj. euro apmērā, tai skaitā:

1. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 81,09 milj. euro apmērā;

2. Budžeta dotācija 105,50 milj. euro apmērā, kura tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem;

3. Budžeta dotācija 0,87 milj. euro pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par 800 euro un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2021. gadu, ir mazāks par pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu (3,1%), ar nosacījumu, ka šīm pašvaldībām tiek nodrošināti izlīdzinātie ieņēmumi ne mazāk kā 2021. gadā, iekļaujot Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 2021. gadā piešķirto finansējumu.

4. Dotācija 0,60 milj. euro apmērā par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1. janvārim;