Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

21.01.2021. MInistru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

19.11.2020.  (VSS-976).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - noteikt 2021. gada auditējamās prioritātes.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Dokumenti   
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona A.Andreičika, Iekšējā audita departamenta direktore.