Lai arī Ministru kabinets 1. aprīlī pieņēma lēmumu ārkārtējo situāciju pēc 6. aprīļa neturpināt, valstī joprojām ir saglabāti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, un līdz ar to tiek turpināti arī atbalsta pasākumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Atbalsta risinājumi tiek paredzēti vairākos virzienos – pasākumi, kurus nepieciešams veikt īstermiņā, nozarēm, kuras tieši ietekmē ārkārtējās situācijas izsludināšana, un pasākumi, kuri plānojami ilgtermiņā. Paredzams, ka ekonomikas atjaunošanās laika posms varētu būt ilgs, tāpēc nepieciešami pasākumi un programmas, lai atjaunotu ekonomiku, piemēram, plašs pārkvalificēšanas programmu klāsts.

Valsts kases rīcībā ir pietiekami finanšu resursi, lai operatīvi nodrošinātu visus maksājumus ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā.

Atbalsts #Covid19 ietekmētajiem uzņēmumiem un strādājošajiem

  • NODOKĻU JOMĀ

Ātrāka PVN atmaksa
Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
NĪN termiņa pagarinājums
Iespēja nemaksāt IIN avansa maksājumus
  • IENĀKUMU KOMPENSĒŠANAI

Algu subsīdijas
Dīkstāves atbalsts
Slimības palīdzības pabalsts
Pirmo trīs dienu slimības lapas apmaksa
Atbalsts pašizolācijas izdevumu segšanai
  • ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Apgrozāmo līdzekļu grants
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi
Biļešu kompensācijas
Kredītu brīvdienu garantijas
Kapitāla fonds lielajiem komersantiem
Aizdevumi vidējiem un lieliem komersantiem
Eksporta kredītu garantijas

 

Dīkstāves atbalsts pieejams visu nozaru uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuri izjūt būtisku negatīvu Covid-19 izplatības drošības pasākumu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Atbalsts tiks izmaksāts dīkstāvē esošiem uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuras atrodas dīkstāvē laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās ir ne mazāks kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā. Plašāka informācija Ekonomikas ministrijas mājslapā.

Dīkstāves atbalsts

Darbinieki, pašnodarbinātie* un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā aizlieguma sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus atcelšanai savas atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

* VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti

Atbalsts algu subsīdijai darbiniekam tiks aprēķināts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas šā gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Atbalstu izmaksās darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Atbalsts algu subsīdijai
Informācija par atbalstu Covid19 situācijā

Apgrozāmo līdzekļu subsīdija komersantiem būs pieejama 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 100 000 eiro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.

Subsīdijas

Tiek pagarināti termiņi lielākajai daļai atbalsta pasākumu – nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, atbalstam darba devējiem, pašvaldību tiesībām noteikt atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas atbalsta instrumenta piemērošanai un publiskas personas mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā vai īpašumā, ziedojumu telefonu saglabāšanai un citiem atbalsta pasākumiem.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums
Nomas maksas atbrīvojums
Atbrīvojums vai samazinājums no nomas maksas

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjekti gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds jāsagatavo) par 2020.gadu ir tiesīgi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par trim mēnešiem vēlāk nekā parasti. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, kuriem pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu un kuru gada pārskata iesniegšanas termiņš ir 30. aprīlis vai 31. jūlijs, gada pārskatu attiecīgi drīkst iesniegt līdz 2021. gada 31. jūlijam vai līdz 31. oktobrim.


Biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm ir iespējams gada pārskatu par 2020. gadu iesniegt VID trīs mēnešus vēlāk, proti, līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tāpat trīs mēnešus vēlāk pārskatus par savu darbību 2020. gadā drīkst iesniegt sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi (līdz 2021. gada 30. jūnijam).


Savukārt publiskas personas pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu 2020. gadā iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājums

 

 

VID informācija saistībā ar Covid-19

Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta iespējas, saskaroties ar Covid19 pandēmijas izraisītām grūtībām.
Skatīt vairāk