Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. aprīlim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus.

Atbalsta risinājumi tiek paredzēti vairākos virzienos – pasākumi, kurus nepieciešams veikt īstermiņā, nozarēm, kuras tieši ietekmē ārkārtējās situācijas izsludināšana, un pasākumi, kuri plānojami ilgtermiņā. Paredzams, ka ekonomikas atjaunošanās laika posms varētu būt ilgs, tāpēc nepieciešami pasākumi un programmas, lai atjaunotu ekonomiku, piemēram, plašs pārkvalificēšanas programmu klāsts.

Valsts kases rīcībā ir pietiekami finanšu resursi, lai operatīvi nodrošinātu visus maksājumus ekonomikas atbalstam ārkārtējā situācijā.

Atbalsts #Covid19 ietekmētajiem uzņēmumiem un strādājošajiem

  • NODOKĻU JOMĀ

Ātrāka PVN atmaksa
Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
NĪN termiņa pagarinājums
Iespēja nemaksāt IIN avansa maksājumus
  • IENĀKUMU KOMPENSĒŠANAI

Algu subsīdijas
Dīkstāves atbalsts
Slimības palīdzības pabalsts
Pirmo trīs dienu slimības lapas apmaksa
Atbalsts pašizolācijas izdevumu segšanai
  • ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Apgrozāmo līdzekļu grants
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi
Biļešu kompensācijas
Kredītu brīvdienu garantijas
Kapitāla fonds lielajiem komersantiem
Aizdevumi vidējiem un lieliem komersantiem
Eksporta kredītu garantijas

 

Dīkstāves atbalsts pieejams visu nozaru uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuri izjūt būtisku negatīvu Covid-19 izplatības drošības pasākumu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Atbalsts tiks izmaksāts dīkstāvē esošiem uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuras atrodas dīkstāvē laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Atbalstam tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par attiecīgo atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20 procentiem.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās ir ne mazāks kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā. Plašāka informācija Ekonomikas ministrijas mājslapā.

Dīkstāves atbalsts

Analizējot līdzšinējo situāciju ar pieteikšanos atbalstam skaistumkopšanas nozarē, paredz atbalsta par dīkstāvi piešķiršanu no 2021. gada janvāra uz laiku, kamēr ir liegums darboties skaistumkopšanas nozarei, visiem skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem, kas nozarē bija nodarbināti 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī. Patentmaksātājam bija jābūt spēkā patentam 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.

Atbalsta apmērs ir paredzēts no 500 līdz 1000 eiro. Arī darbiniekam, pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, skaistumkopšanas nozarē tiek paredzēts piešķirt piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem (piemaksu piešķirot tikai vienā nodarbinātības formā). Uz atbalstu var pretendēt arī personas, kas ir mainījušas nodokļu maksāšanas režīmu ar 2021. gadu.

Dīkstāves atbalsts skaistumkopšanas nozarei

 

Atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem var pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

Atbalsts algu subsīdijai darbiniekam tiks aprēķināts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas šā gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Atbalstu izmaksās darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Attēls

Apgrozāmo līdzekļu subsīdija komersantiem būs pieejama 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 100 000 eiro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.

Apraksts par nosacījumiem apgrozāmo līdzekļu subsīdijām

Tiek pagarināti termiņi lielākajai daļai atbalsta pasākumu – nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, atbalstam darba devējiem, pašvaldību tiesībām noteikt atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas atbalsta instrumenta piemērošanai un publiskas personas mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā vai īpašumā, ziedojumu telefonu saglabāšanai un citiem atbalsta pasākumiem.

Nodokļu samaksa

 

Nomas maksa
Informācija par nomas maksas atbrīvojumu

 

Lai samazinātu COVID-19 izplatību darba vietās un palīdzētu uzņēmējiem, kuru darbinieki slimo vai darba kolektīvs ir spiests doties karantīnā, valsts apmaksā darbnespējas lapas pirmās 3 dienas.

Darbnespējas lapas

Valdība jau pavasarī, krīzes sākumā, nolēma, ka turpmākā mēneša komandējumiem plānotie līdzekļi novirzāmi budžeta programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai pēc tam tos novirzītu nepieciešamo medikamentu, aizsarglīdzekļu iegādei un citām vajadzībām. Tāpat, izskatīja rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetiem uz budžeta programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams operatīvi  piešķirt līdzekļus koronavīrusa Covid-19 izraisītās slimības izplatības novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. Nepieciešamības gadījumā pēc šī perioda valdība vērtēs arī turpmāku līdzekļu novirzīšanu Covid-19 novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. 

 

attēlsattēls

 

attēlsattēlsattēls

 

VID informācija saistībā ar Covid-19

Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta iespējas, saskaroties ar Covid19 pandēmijas izraisītām grūtībām.
Skatīt vairāk