Lai operatīvi reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, paredzot virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

Kopējie līdzekļi, kas piešķirti papildus saistībā ar Covid-19 izplatību 2020., 2021. un 2022. gadā ir 3664,66 miljoni eiro. Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem. 

Ministriju finanšu līdzekļu izlietojuma tabulās (zemāk sadaļā) redzams faktiski pieprasītais līdzekļu daudzums un to izlietojums.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem no 2020., 2021. un 2022. gada budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2022. gada 2. decembrim piešķirti 3022,56 miljoni eiro.


Piešķirtais finansējums

 • Aizsardzības ministrijai 71,6 miljoni eiro:
  • 12,1 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu iegādei;
  • 2,3 miljoni eiro SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu un pulsa oksimetru iegādei;
  • 0,02 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā;
  • 0,01 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 39,7 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei un transportēšanai līdz 08.11.20; 0,02 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā;
  • 14,8 miljoni eiro SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas pašpārbaudes testu iegādei (izglītības iestādēs un publiskā sektora prioritārajās jomās);
  • 1,3 miljoni eiro daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādei izglītojamiem, kuri apgūst formālo izglītību;
  • 0,005 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,001 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 1,4 miljoni eiro, lai iegādātos   respiratorus FFP2 bez vārsta un vienreizlietojamas ķirurģiskās sejas maskas IIR tipa.
    
 • Ārlietu ministrijai 0,2 miljoni eiro informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšanai.
   
 • Ekonomikas ministrijai 114,6 miljoni eiro:
  • 0,1 miljoni eiro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izmaksu segšanai par personu izmitināšanu tūristu mītnēs saistībā ar Covid; 
  • 2,1 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem;
  • 0,1 miljoni eiro informēšanas kampaņai par drošas tirdzniecības jautājumiem un iedzīvotāju paradumu maiņai;
  • 6,5 miljoni eiro grantu izmaksu nodrošināšanai sporta centriem; 
  • miljoni eiro grantu izmaksu nodrošināšanai tirdzniecības centriem; 
  • 0,03 miljoni eiro, lai segtu izdevumus Centrālajai statistikas pārvaldei par personu, kurām ir uzsākta un pabeigta vakcinācija pret Covid-19, datu apstrādi.
  • 0,8 miljoni eiro repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem;
  • 25 miljoni eiro alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai;
  • 0,4 miljoni eiro paaugstinātas energoefektivitātes daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tipveida būvprojektu izstrādei;
  • 59,2 miljoni eiro eksportējošiem nodokļu maksātājiem un atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem;
  • 0,1 miljoni eiro sabiedrības informēšanas kampaņai un absolventu monitoringam;
  • 0,3 miljoni eiro energoresursu informācijas sistēmas izstrādei un datortehnikas nomaiņai;
  • 2,4 miljoni eiro aizdevumu procentu likmju subsīdijām;
  • 9,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu grantu izmaksu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, izklaides un atpūtas vietām, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība;
  • 0,1 miljons eiro LIAA darbinieku piemaksām, nodrošinot atbalsta programmas administrēšanu un uzraudzību;
  • 0,04 miljoni eiro, lai nodrošinātu personu, kuras saslimušas ar Covid-19 un kurām ir uzsākta un pabeigta vakcinācija pret Covid-19, datu apstrādi.
    
 • Iekšlietu ministrijai 26,9 miljoni eiro:
  • 1,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku un virsstundu darba  samaksu Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2020.gadu; 
  • 0,2 miljoni eiro, lai ieviestu drošus tehnoloģiskos rīkus un risinājumu izmantošanu robežu pārvaldības stiprināšanai un epidemioloģisko risku mazināšanai (ViedX);
  • 4,8 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2021.gada janvāri, februāri, martu, maiju, jūniju, jūliju;
  • 0,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu Valsts drošības dienesta darbībā;
  • 0,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu pašvaldības institūcijām virsstundu darba samaksu un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim;
  • 0,03 miljoni eiro Personu uzraudzības informācijas sistēmas (IECIS) attīstībai;
  • 6,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku 2021.gada aprīlī, augustā, virsstundu darba  samaksu laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim, 1.maija līdz 31.augustam un piemaksas par nakts darbu 2020.gada 30. un 31. decembrī un laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 7.februārim Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai;
  • 2,7 miljoni eiro augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā, Saulkrastos) īstenošanai;
  • 1 miljons eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai un Valsts robežsardzei par 2021.gada septembri, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  • 0,9 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai un Valsts robežsardzei par 2021.gada oktobri, kā arī piemaksām par nakts darbu no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim;
  • 0,2 miljoni eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas pasākumiem;
  • 0,2 miljoni eiro, lai pašvaldību institūcijām nodrošinātu piemaksas par risku laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim;
  • 0,9 miljoni eiro piemaksu nodrošināšanai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, aizsardzības līdzekļu iegādei un dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia);
  • 0,04 miljoni eiro Ieceļotāju uzskaites kontroles sistēmas izstrādei;
  • 0,2 miljoni eiro papildu drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
  • 0,1 miljoni eiro inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīgai attīstībai;
  • 0,8 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2021.gada novembri un Valsts policijas koledžai samaksai par virsstundu darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  • 0,3 miljoni eiro, lai pašvaldību institūcijām nodrošinātu piemaksas par risku laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. novembrim un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 14. novembrim;
  • 0,8 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2021.gada novembri un Valsts policijas koledžai samaksai par virsstundu darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  • 0,3 miljoni eiro, lai pašvaldību institūcijām nodrošinātu piemaksas par risku laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. novembrim un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 14. novembrim;
  • 2,7 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai un Valsts robežsardzei par 2021.gada decembri un Valsts policijai par virsstundu darbu laikposmā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  • 0,3 miljoni eiro, lai pašvaldību institūcijām nodrošinātu piemaksas nodrošinātu piemaksas par risku laikposmā no 2021. gada 27. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim;
  • 1,5 miljoni eiro, lai Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2022.gada janvāri un februāri nodrošinātu piemaksas par risku un vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanu, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  • 0,6 miljoni eiro, lai pašvaldību institūcijām nodrošinātu piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos par 2022. gada janvāri-februāri;
  • 0,9 miljoni eiro, lai Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošinātu samaksu par virsstundu darbu ārkārtas uzdevumu veikšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim. 
    
 • Izglītības un zinātnes ministrijai 40,8 miljoni eiro:
  • 0,5 miljoni eiro piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs;  
  • 2,1 miljoni eiro individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku testēšanas laboratorijas izveidei un laboratorijas akreditācijai; 
  • 0,5 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 0,5 miljoni eiro atbalsta programmai jauniešiem; 
  • 1,1 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 2,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 0,8 miljoni eiro,  lai nodrošinātu atbalstu supervīzijām pedagogiem Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 1,2 miljoni eiro  augstas gatavības projektu (Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusa atjaunošana, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecība, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mediju mācību korpusa gaismošanas tehnikas sistēmas iegāde un uzstādīšana un Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa, 3. un 4. stāva pārbūve) īstenošanai; 
  • 0,2 miljoni eiro Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanai un siltināšanai;  
  • 1,6 miljoni eiro Rīgas Tehniskajai universitātei Zinātņu inovāciju centra  infrastruktūras izveidei un Koplietošanas auditoriju centra būvniecībai; 
  • 0,5 miljoni eiro Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai Inženieru fakultātes ēkas remontdarbiem; 
  • 1,4 miljoni eiro augstas gatavības projektu (Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusa atjaunošanas papildu darbi, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas 3. un 4. kārtas būvdarbi un mācību korpusa atjaunošana, Daugavpils Būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 2. un 4. kārta –sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne, Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu korpusa pārbūve un Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) īstenošanai;
  • 1,6 miljoni eiro izglītojamo atbalstam, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā, t.sk., individuālo konsultāciju nodrošināšanai, mācīšanās grupu atbalsta pasākumu īstenošanai un pedagogu palīgu nodrošināšanai un mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas tiešsaistes režīmā;
  • 0,01 miljoni eiro, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanas kontroli izglītības jomā;
  • 0,4 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,6 miljoni eiro attālināta mācību procesa nodrošināšanai;
  • 5 miljoni eiro valsts pētījumu programmas izveidei;
  • miljoni eiro atbalstam sporta nozarei;
  • 1,4 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  • 1,6 miljoni eiro līdzfinansējums pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmām;
  • 2,5 miljoni eiro  vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un 0,2 miljoni eiro tehnoloģisko resursu nodrošināšanai;
  • 4,0 miljoni eiro tehnoloģiskajam nodrošinājumam vispārējās izglītības iestādēs;
  • 4,3 miljoni eiro, lai valsts un pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm, atvasināto publisko personu dibinātām izglītības iestādēm, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, kurām ir noslēgts līgums ar valsti vai pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu, nodrošinātu gaisa kvalitātes mērītāju iegādi ogļskābās gāzes līmeņa noteikšanai;
  • 0,4 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 1,3 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 0,02 miljoni eiro, lai ierēdņiem un darbiniekiem (IKVD) samaksātu par virsstundu darbu 2021. gada decembrī, 2022. gada janvārī un februārī saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai izsludinātās ārkārtējās situācijas pasākumu īstenošanu – epidemioloģisko drošības pasākumu nodrošināšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un to ievērošanas kontroli izglītības jomā.
    
 • Kultūras ministrijai 62,9 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​3,0 miljoni eiro mērķprogrammas "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" īstenošanai laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • 6,0 miljoni eiro pārskaitīšanai akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalsta piešķiršanai komersantiem, kuri organizē pastāvīgu publisku mākslas, izklaides un atpūtas pasākumu norisi; 
  • 2,0 miljoni eiro atbalsta sniegšanai radošām personām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam; 
  • 0,03 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 3,2 miljoni eiro Mediju atbalsta fonda īstenošanai;
  • 3,0 miljoni eiro mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” īstenošanai; 
  • 0,9 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 0,5 miljoni eiro Rundāles pils jumta pārbūves 4. kārtas pabeigšanai; 
  • 0,2 miljoni eiro mērķprogrammas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 2.kārtas nodrošināšanai; 
  • 0,3 miljoni eiro pārskaitīšanai VSIA “Rīgas cirks” Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai; 
  • 3,5 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs; 
  • 1,0 miljoni eiro mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” turpināšanai un grāmatu iepirkuma programmas īstenošanai; 
  • 0,9 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” multifunkcionalās zāles pārbūvei un aprīkošanai; 
  • 1,1 miljoni eiro VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izbūvei;  
  • 0,6 miljoni eiro mērķprogrammai “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 3.kārtai, biļešu kompensācijai 80% apmērā; 
  • 0,2 miljoni eiro būvdarbu veikšanai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī;
  • 1,4 miljoni eiro būvdarbu veikšanai profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkās Alejas ielā 18, Liepājā; 
  • 2,1 miljoni eiro mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” 2.kārtas īstenošanai; 
  • 1,2 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” izbūvei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā; 
  • 1,4 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” darbības nodrošināšanai, pārbūvējot ēku Slokas ielā 52a, Rīgā, veicot neparedzētus būvdarbus Slokas ielā 52b, Rīgā, un papildu būvdarbus Kalnciema ielā 10 k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3; 
  • 0,5 miljoni eiro Latvijas Nacionālā arhīva ēku telpu pielāgošanai arhīva funkcijas nodrošināšanai; 
  • 0,3 miljoni eiro valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, pārbūves darbiem; 
  • 0,02 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju 1991.gada barikāžu muzejā;  
  • 0,4 miljoni eiro pārbūves darbu veikšanai VSIA “Dailes teātris” skvēra labiekārtošanai; 
  • 0,1 miljoni eiro pārbūves darbu veikšanai VSIA “Latvijas Leļļu teātris” ēkā; 
  • 0,2 miljoni eiro Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai (papildus darbu veikšanai); 
  • 0,6 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā mākslu vidusskola” pārbūvēto un jaunizbūvēto telpu aprīkošanai;
  • 0,1 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,7 miljoni eiro mērķprogrammas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 4.kārtai, biļešu kompensācijai 80% apmērā un atbalsta programmas administrēšanai;
  • 0,1 miljoni eiro mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 5. kārtas, biļešu kompensācijai 80% apmērā un atbalsta programmas administrēšanai;
  • 10,6 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās, Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā arhīvā, muzejos un Valsts kultūrkapitāla fondam;
  • 9,6 miljoni eiro kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai un jaunu Latvijas filmu ražošanai;
  • 0,2 miljoni eiro investīcijām kultūras infrastruktūrā;
  • 0,1 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  • 0,7 miljoni eiro attālinātā mācību procesa nodrošināšanai;
  • 0,5 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” skolas ēkas neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai;
  • 3,0 miljoni eiro, lai nodrošinātu atbalsta piešķiršanu komersantiem, kuri organizē pastāvīgus publiskus mākslas, izklaides un atpūtas pasākumus, un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz mākslas, izklaides un atpūtas nozari;
  • 1,0 miljoni eiro, lai atbilstoši mērķprogrammas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 6. kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80 % apmērā un atbalsta programmas administrēšanai;
  • 0,1 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,5 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 0,2 miljoni eiro, lai atbilstoši mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 7. kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80 % apmērā;
  • 0,5 miljoni eiro pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks” Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūvei.
    
 • Labklājības ministrijai 548,3 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​2,9 miljoni eiro slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam izmaksai;
  • 1,2 miljoni eiro - lai no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laika periodu no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu piemaksu līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija;
  • 10,8 miljoni eiro - bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 eiro  apmērā laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam nodrošināšanai; 
  • 3,8 miljoni eiro - piemaksu izmaksai pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums; 
  • 0,2 miljoni eiro – lai kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 75 eiro (40 eiro no 01.12.2020. – 31.01.2021.) vienai personai mēnesī, un 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma  – 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam; kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no 28.01.2021. līdz ārkārtas situācijas beigām no personai, kura tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas un kurai apstiprināta Covid-19 infekcija vai kura noteikta par kontaktpersonu, ja viņai nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 eiro mēnesī vienai personai;
  • 1,4 miljoni eiro piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas turpināšanai pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 9. novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām;
  • 0,1 miljoni eiro jaunā speciālista pabalsta izmaksai pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā personām, kuras gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvušas augstāko izglītību, un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām; 
  • 1,1 miljoni eiro - lai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim institūcijās, kurās sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, segtu izdevumus par  individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem; 
  • 0,001 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 187,9 miljoni eiro, lai nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 eiro apmērā par katru bērnu; 
  • 110 miljoni eiro, lai ar 2021.gada 1.aprīli nodrošinātu vienreizēja pabalsta izmaksu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, kā arī personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras saņem pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana; 
  • 0,002 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 57,1 miljoni eiro, lai segtu izdevumus par slimības pabalstiem saistībā ar Covid-19 izplatības sekām par 2021.gada I un II ceturksni;
  • 0,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes un telpu klimata monitoringa sensoru, kā arī gaisa kvalitātes un telpu klimata monitoringa bāzes staciju iegādi Labklājības ministrijas valdījumā esošajām ēkām un VSIA "ŠAMPĒTERA NAMS" valdījumā esošajām ēkām, kurās pakalpojumus nodrošina Labklājības ministrijas padotības iestādes, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, kas ir pašvaldību dibinātas vai tām ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu; 
  • 0,06 miljoni eiro, lai kompensētu VSAA veiktos izdevumus piemaksām VSAA darbiniekiem, kuri nodrošināja ar Covid-19 ietekmes mazināšanu saistīto pakalpojumu piešķiršanu un izmaksu, kā arī klientu neklātienes konsultēšanu laikposmā no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim;
  • 18,5 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 74.panta pirmajā daļā noteiktajām personām 2021.gada decembrī izmaksātu pabalstu 20 eiro mēnesī par novembri un decembri;
  • 0,003 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 7,0 miljoni eiro, lai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, izmaksātu slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas, ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai, ja tām izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ;
  • 0,5 miljoni eiro, lai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tās ir saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim;
  • 0,1 miljoni eiro, lai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, nodrošinātu piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas turpināšanu pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim;
  • 35,8 milj. eiro sociālo pabalstu izmaksai caur VSAA un pašvaldībām (tai skaitā pašvaldības pabalsta daļējai segšanai 0,6 miljoni eiro, vecāku pabalsta izmaksu turpināšanai 4,1 miljoni eiro, piemaksām par apgādībā esošu bērnu 3,3 miljoni eiro, bezdarbnieka palīdzības pabalstam 25,2 miljoni eiro, jaunā speciālista pabalstam 0,2 miljoni eiro, Covid-19 izplatības novēršanai valsts sociālās aprūpes centros 0,5 miljoni eiro);
  • 0,002 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, slimības pabalsta izmaksām 1,9 miljoni eiro;
  • 17,8 milj. eiro lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem;
  • 10,5 milj. eiro vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām laikposmā no 2020.gada 30.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim izmaksai;
  • 0,5 milj. eiro piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, izmaksai;
  • 23,8 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 74.panta pirmajā daļā noteiktajām personām 2022.gadā izmaksātu pabalstu 20 eiro mēnesī par janvāri, februāri un martu;
  • 6,5 miljoni eiro, lai kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai, kas radušies laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam;
  • 0,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 eiro apmērā par katru bērnu, kuram piešķirts alternatīvās personas statuss, un vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā personai ar alternatīvo statusu, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai tai ir noteikta invaliditāte, vai personai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • 0,01 miljoni eiro, lai kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā par 2021.gada decembri, bet ne vairāk kā 75 eiro vienai personai mēnesī, un 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma  50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam;
  • 0,05 miljoni eiro, lai institūcijām, kurās sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, segtu izdevumus par  individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem 2021.gada decembrī;
  • 0,7 miljoni eiro, lai no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.martam nodrošinātu piemaksu līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija vai noteikts Covid-19 inficētas personas kontaktpersonas statuss, kā arī piemaksu, kas noteikta personālam, kas iesaistīts personu testēšanā SARS-CoV-2 antigēna noteikšanai;
  • 0,003 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,005 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 49,3 miljoni eiro, lai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, izmaksātu slimības pabalstu par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim un no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim no pirmās darbnespējas dienas, ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā, vai no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai, ja tām izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ;
  • 0,2 miljoni eiro vienreizēja atbalsta izmaksām 500 eiro apmērā par katru bērnu bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam, un vienreizēja pabalsta izmaksām 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, kā arī personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras saņem pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana. 
    
 • Mediju atbalstam 2,3 miljoni eiro caur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un Sabiedrības integrācijas fondu.
   
 • Sabiedrības integrācijas fondam 1,4 miljons eiro:
  • ​​​​​​​0,6 miljoni eiro programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu īstenošanai un administrēšanai;
  • 0,4 miljoni eiro valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” īstenošanai 2021.gadā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz nevalstiskajām organizācijām;
  • 0,4 miljoni eiro programmas “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” īstenošanai 2021.gadā, lai veicinātu vakcinācijas pret Covid-19 procesu visos Latvijas reģionos.
    
 • Satiksmes ministrijai 298,4 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​44,4 miljoni eiro valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā; 
  • 1,9 miljoni eiro, lai kompensētu nesaņemto drošības maksu par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu valsts aģentūrai “Civilās aviācijas aģentūra”; 
  • 90,6 miljoni eiro valsts autoceļu atjaunošanas projektiem ar īstenošanas termiņu 2021.gadā, tai skaitā ne mazāk kā 36,9 miljoni eiro apmērā valsts autoceļu attīstībai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu; 
  • 11,5 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem kompensācijai; 
  • 0,2 miljoni eiro, lai kompensētu mobilo sakaru operatoru izdevumus, kas radušies, nosūtot viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, SMS paziņojumu laikposmā no 2020. gada 28.septembra līdz 2021. gada 31. martam;
  • 8,0 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem kompensācijai 2.pusgadā;
  • 75 miljoni eiro projektu īstenošanai autoceļu jomā;
  • 6,3 miljoni eiro zaudējumu kompensēšanai reģionālas nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem;
  • 27,2 miljoni eiro izdevumu kompensēšanai par valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumiem un avansa maksājumam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam; 
  • 9,4 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu zaudējumu kompensācijai, 0,03 miljoni eiro mobilo sakaru operatoru izdevumu kompensācijai;
  • 0,1 miljoni eiro, lai kompensētu mobilo sakaru operatoru izdevumus, kas radušies, nosūtot viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, SMS paziņojumu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim;
  • 23,8 miljoni eiro 2021. gadā uzsākto valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības projektu īstenošanai 2022. gadā (11,9 miljoni eiro) un valsts autoceļu būvniecībai, lai 2022. gadā nodrošinātu investīciju programmas īstenošanu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā (11,9 miljoni eiro).
    
 • Tieslietu ministrijai 1,2 miljons eiro:
  • ​​​​​​​0,2 miljoni eiro reliģiskajām savienībām (baznīcām);
  • 0,08 miljoni eiro Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem piemaksu nodrošināšanai;
  • 0,02 miljoni eiro Latvijas Zvērinātu notāru padomei servera iegādei;
  • 0,4 miljoni eiro Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem;
  • 0,05 miljoni eiro  Ziemassvētku dievkalpojumu translācijas apmaksai;
  • 0,03 miljoni eiro Lieldienu dievkalpojumu translācijas nodrošināšanai;
  • 0,3 miljoni eiro reliģiskajām savienībām (baznīcām), lai nodrošinātu krīzes pabalsta piešķiršanu garīgajam un kalpojošajam personālam un mazinātu ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, kompensējot komunālo maksājumu izdevumus;
  • 0,2 miljoni eiro – klasificēta informācija;
  • 0,03 miljoni eiro dievkalpojumu translāciju nodrošināšanai laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim.
   ​​​​​​​
 • Valsts ieņēmumu dienestam 891,3 miljoni eiro:
  • 887,6  miljoni eiro dīkstāves atbalstam, atbalstam algu subsīdijai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai; 
  • 0,7 miljoni eiro izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās saistībā ar atbalsta pasākumu nodrošināšanu; 
  • 0,3 miljoni eiro samaksai par virsstundu darbu atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem, kuri nodrošina atbalsta izmaksu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem; 
  • 1,8 miljoni eiro  piemaksu izmaksai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. jūlijam, kā arī ar piemaksu izmaksu saistītajam atvaļinājuma naudas pieaugumam;
  • 0,1 miljoni eiro - izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā;
  • 0,9 miljoni eiro piemaksu izmaksai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim;
  • 0,1 miljoni eiro Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem samaksa par virsstundām laikposmā no 2021. gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim, kā arī ar samaksu par virsstundu darbu saistītajam atvaļinājuma naudas pieaugumam;
  • 0,0002 miljoni eiro kļūdaini atmaksātā dīkstāves atbalsta izmaksai, kā arī kļūdaini veiktā maksājuma novirzīšanai vienotajā nodokļu kontā.
    
 • Valsts kancelejai 0,5 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​0,12 miljoni eiro, lai segtu SIA "Tet" izmaksas par saziņas nodrošināšanu un tīmekļa vietnes izveidi;
  • 0,07 miljoni eiro Valsts administrācijas skolai;
  • 0,1 miljoni eiro, lai segtu izdevumus informatīvā tālruņa 8345 darbībai;
  • 0,2 miljoni eiro integrētās komunikācijas kampaņas īstenošanai 2021.gadā. 
 • Veselības ministrijai 834,8 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​4,6 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei; 
  • 11,6 miljoni eiro medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamībai Covid-19 medikamentozās ārstēšanas procesā; 
  • 0,3 miljoni eiro Vakcinācijas projekta biroja izveidei; 
  • 7,1 miljoni eiro  ilglaicīgas negatīvās ietekmes uz sabiedrības psihisko veselību, ko rāda Covid -19 pandēmija, samazināšanai; 
  • 148,4 miljoni eiro – piemaksām un atvaļinājuma rezerves uzkrājumam atbilstoši aprēķinātājai piemaksu summai līdz 30.11.2021. - ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu; 
  • 0,7 miljoni eiro SPKC kapacitātes stiprināšanai Covid-19 gadījumu efektīvai epidemioloģiskajai pārvaldīšanai; 
  • 1,4 miljoni eiro vakcinācijas procesa pārvaldes IT risinājuma izveidei; 
  • 34,7 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, operatīvā datu paneļa izveidei un piemaksām par observācijas gultām un intensīvās terapijas gultām; 
  • 101,2 miljoni eiro Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanai, veicinot esošās Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu un savlaicīgu jaunu infekcijas vīrusu celmu vai paveidu agrīnu atklāšanu, pilnveidojot un attīstot vīrusa sekvencēšanas metodi; 
  • 0,05 miljoni eiro miljoni eiro teorētisko un praktisko mācību ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid -19 nodrošināšanai; 
  • 3,0 miljoni eiro Covid -19 vakcīnu iegādei, ievadei un uzglabāšanai; 
  • 9,6 miljoni eiro jaunu gultu izveidei un medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei; 
  • 57,1 miljoni eiro – ambulatorajiem, stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, laboratoriskajiem izmeklējumiem, pacientu mājas aprūpei, transporta pakalpojumiem, piemaksām ārstniecības personām par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu pacientu aprūpē ģimenes ārsta praksē un dezinfekcijas, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei;
  • 1,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu tālruņa numuru “8989” darbību; 
  • 0,004 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 1,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību un vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās; 
  • 65,1 miljoni eiro – Covid-19  vakcīnas iegādei, loģistikai un ievadei (51,0 miljoni eiro), piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem (0,6 miljoni eiro), adrenalīna injekcijām (0,002 miljoni eiro), komunikācijas pasākumu nodrošināšanai saistībā ar vakcinēšanos (0,4 miljoni eiro) un  neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai personām vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) gadījumos (0,2 miljoni eiro); 
  • 15,8 miljoni eiro, lai kompensētu atbildīgajām institūcijām samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu; 
  • 1,2 miljoni eiro rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai pēc pārslimota Covid-19; 
  • 0,05 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs;
  • 0,6 miljoni eiro, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā; 
  • 0,06 miljoni eiro, lai nodrošinātu personu ar pozitīviem Covid-19 testiem nogādāšanu uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā minētu tūristu mītni; 
  • 1,2 miljoni eiro vakcinācijas aptveres palielināšanai, uzlabojot sabiedrības veselības drošību;
  • 0,01 miljoni eiro, lai nodrošinātu digitālā vakcinācijas sertifikāta ģenerēšanu personām, kurām ir tiesības uz vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu Latvijā, bet kurām šī vakcinācija veikta ārvalstīs; 
  • 1,8 miljoni eiro augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
  • 0,07 miljoni eiro NVD, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021.gada novembrī, nodrošinot nepieciešamos autobusus mobilā vakcinācijas punkta izveidei;
  • 0,002 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,9 miljoni eiro medicīnas inventāram un tā rezerves daļām, medicīnas gāzēm, medicīnas atkritumu izvešanai, medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļām, medicīniskās palīdzības brigāžu medicīniskā  aprīkojumam un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pacientu pārvešanas izdevumiem;
  • 0,4 miljoni eiro ģimenes ārstu praksēm par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem;
  • 0,005 miljoni eiro  līdzfinansējuma daļa par ziedoto vakcīnu transportēšanu;
  • 13,9 miljoni eiro medicīnas aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu, medikamentu,  vienreizējo materiālu iegādei 2020. gadā;
  • 5,5 miljoni eiro piemaksām medicīnas darbiniekiem 2020. gadā;
  • 1,3 miljoni eiro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 29,1 miljoni eiro ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai;
  • 2,1 miljoni eiro zāļu krājumiem 2020. gadā;
  • 0,3 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai 2020. gadā;
  • 2,3 miljoni eiro laboratorisko izmeklējumu veikšanai 2020. gadā;
  • 2,1 miljoni eiro veselības nozares kapacitātes stiprināšanai 2020. gadā;
  • 1,6 miljoni eiro Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 1,1 miljoni eiro medikamenta Veclury pieejamības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 4,2 miljoni eiro atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem virsstundu darba samaksai un piemaksām 2020. gadā;
  • 72,8 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas un atvaļinājuma rezerves uzkrājumu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu;
  • 0,4 miljoni eiro, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta Casirivimab/imdevimab (Ronapreve  (firma Roche) un medikamenta Regdanvimab (RegKirona (firma Celltrion) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā;
  • 0,7 miljoni eiro, lai  nodrošinātu Covid-19 saslimšanas gadījumu efektīvu epidemioloģisko pārvaldīšanu, zvanu veikšanai izmantojot ārpakalpojumus laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  • 62,4 miljoni eiro laboratorisko izmeklējumu veikšanai, diagnostikai un ārstēšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanai pakalpojumu sniegšanā, pacientu ārstēšanai intensīvās terapijas gultā vai nodaļā, subakūtajai medicīniskajai rehabilitācijai u.c. – atbilstoši MK 29.12.2021. noteikumiem Nr.898 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””;
  • 8,4 miljoni eiro, lai nodrošinātu efektīvu vakcināciju pret Covid-19 un personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu;
  • 2,5 miljoni samaksai ģimenes ārstu praksēm par aizvietošanas nodrošināšanu no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam;
  • 0,002 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 5,1 miljoni eiro ambulatorajiem, stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, laboratoriskajiem izmeklējumiem un transporta pakalpojumiem par 2021. gada decembri;
  • 0,1 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 6,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu vakcinācijas plāna iekļauto pasākumu īstenošanu;
  • 0,01 miljoni eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 12. janvārim saistībā ar to personu, kurām diagnosticēts pozitīvs Covid-19 tests, nogādāšanu uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu;
  • 0,8 miljoni eiro, lai segtu izdevumus ārstniecības iestādēm par 2021. gada decembrī sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem pacientiem pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas;
  • 5,2 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, kā arī intensīvajai terapijai paredzēto gultu uzturēšanai;
  • 2,0 miljoni eiro medikamenta Molnupiravir iegādei;
  • 0,2 miljoni eiro, lai segtu izdevumus par Covid-19 pasākumu īstenošanu laika periodā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim;
  • 3,2 miljoni eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid -19 vakcīnu ievadi 2021. gada decembrī;
  • 4,0 miljoni eiro ģimenes ārstu praksēm par vakcinācijas veicināšanas pasākumiem;
  • 8,3 miljoni eiro Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanai, veicinot Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu un ņemot vērā laboratoriju kopējo testēšanas kapacitāti par 2021. gada decembri;
  • 1,1 miljoni eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada martam;
  • 5,6 miljoni eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2021. gada decembra līdz 2022. gada septembrim saistībā ar medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādi;
  • 0,1 miljoni eiro medikamenta Sotrovimab iegādei;
  • 32,0 miljoni eiro piemaksām un atvaļinājuma rezerves uzkrājumam atbilstoši aprēķinātājai piemaksu summai līdz 31.12.2021. ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu;
  • 13,5 miljoni eiro, lai samaksātu atbildīgajām institūcijām ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem par virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu;
  • 0,7 miljoni eiro augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
   • 1,6 miljoni eiro Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai;
   • 0,07 miljoni eiro, lai nodrošinātu personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu laika periodā no 2022.gada 1. janvāra līdz 15.februārim;
   • 64,7 miljoni eiro faktisko izdevumu segšanai, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu veikšanai, subakūtajai medicīniskajai rehabilitācijai, ģimenes ārstu vizītēm un konsultācijām, stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, u.c., par laika posmu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30. aprīlim, kas radušies saistībā ar COVID – 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu;
   • 0,2 miljoni eiro, lai Zāļu valsts aģentūra veiktu izmaksas saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai;
   • 0,04 miljoni eiro lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar medikamenta Evusheld (Covid-19 ārstēšanai) iegādi.
     
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 31,3 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​0,007 miljoni eiro Bauskas novada pašvaldībai Bulgārijas valsts piederīgo uzturēšanai karantīnas režīmā līdz 08.11.20;
  • 0,1 miljoni eiro VRAA fizisko personu elektroniskās identifikācijas rīka “Vienotais pieteikšanās modulis” pilnveidošana vakcinācijas procesa nodrošināšanai pret Covid-19 infekciju;
  • 1,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
  • 27,2 miljoni eiro augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām;
  • 0,08 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs;
  • 2,7 miljoni eiro augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu;
  • 0,06 miljoni eiro, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • 0,1 miljoni eiro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 28. februārim.
    
 • Zemkopības ministrijai 70,4 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​45,5 miljoni eiro lauksaimnieku atbalstam (izmaksa 2020. gada jūlijā),
  • 0,2 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  • 24,1 miljoni eiro Covid-19 krīzes seku mazināšanai un kapacitātes stiprināšanai lauksaimniecībā;
  • 0,003 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem;
  • 0,04 miljoni eiro ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu novietnēs noņemto paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī dzīvnieku līķu sekcijai un iznīcināšanai no 2021. gada 1. marta līdz 31. decembrim;
  • 0,01 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
  • 0,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei;
  • 0,05 miljoni eiro, lai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam nodrošinātu ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu populācijā ņemto paraugu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī dzīvnieku līķu sekciju un iznīcināšanu;
  • 0,006 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,04 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
  • 0,2 miljoni eiro,  lai segtu Pārtikas un veterinārā dienesta izdevumus, kas saistīti ar atalgojuma izmaksu amatpersonām, kuras veic robežkontroles inspektora pienākumus sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu.
 • 62. resors "Mērķdotācijas pašvaldībām" 20,8 miljoni eiro:
  • ​​​​​​​5,4 miljoni eiro  piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs;
  • 3,6 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem;
  • 0,03 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
  • 5 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 6,9 miljoni eiro par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos.

64. resors "Dotācija pašvaldībām" 5 miljoni, lai nodrošinātu vienreizēju papildu dotācijas piešķiršanu tām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī. 

Valsts kontrolētajām kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums

Valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām piešķirts finansējums caur pamatkapitālu kopā 642,1 miljoni eiro.

 • Finanšu institūcijai ALTUM rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai 154,6 miljoni eiro.
 • „Latvijas Nacionālā opera un balets” pamatkapitāla palielināšanai 0,2 miljoni eiro. 
 • Satiksmes ministrijas kontrolētajām VAS “Latvijas Gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanai 6 miljoni eiro, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanai 35,2 miljoni eiro, AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanai 340 miljoni eiro un VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanai 32,4 miljoni eiro.
 • Veselības ministrijas kontrolētajām slimnīcām - Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai, Ģintermuižas slimnīcai, Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai, Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai un Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centram  – 70,5  miljoni eiro.
 • VSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" augstas gatavības projektu īstenošanai (mācību korpusa un darbnīcu korpusa pārbūve, dienesta viesnīcas ēkas pārbūve) pamatkapitāla palielināšanai 0,7 miljoni eiro; 0,2 miljoni eiro augstas gatavības projekta īstenošanai – Komandu sporta spēļu halles izveidei Krišjāņa Barona ielā 99C.
 • VSIA, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja - 1,9 miljoni eiro. 
 • VSIA “Tiesu namu aģentūra” pamatkapitāla palielināšanai, lai īstenotu augstas gatavības projektu – Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi 0,4 miljoni eiro.

Valsts ieņēmumu dienests administrē atbalstu uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošajiem to dīkstāves periodā – ja šāda rīcība radusies tiešā cēloņsakarībā ar COVID-19 seku novēršanas pasākumiem. No valsts budžeta līdzekļiem kompensēta atlīdzību izmaksa dīkstāves pabalsta saņēmējiem, algu subsīdijas izmaksas un krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšana.