Lai operatīvi reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, paredzot virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem.


Valsts ieņēmumu dienests administrēja atbalstu uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošajiem to dīkstāves periodā – ja šāda rīcība radusies tiešā cēloņsakarībā ar COVID-19 seku novēršanas pasākumiem. No valsts budžeta līdzekļiem tika kompensēta atlīdzību izmaksa dīkstāves pabalsta saņēmējiem, algu subsīdijas izmaksas un krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšana.