Lai operatīvi reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, paredzot virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

Atbilstoši FM novērtējumam par kopējo atbalstu tautsaimniecībai, valdībai piešķirot papildus budžeta līdzekļus nozarēm un pabalstiem, nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumus, aizdevumus un garantijas, pārstrukturējot ES fondu līdzekļus, faktiskā izpilde 2020. gadā un plānotais apmērs šim gadam uz 21.02.2021 veido 3,9 miljardus eiro, no tiem 2020.gadā 1,3 mljrd. eiro jeb 4,5% no IKP un 2021.gadā 2,6 mljrd. eiro jeb 8,4% no IKP.

Valdības apstiprinātā atbalsta apjoms COVID-19 seku mazināšanai
(Dati atjaunoti 21.02.2021.)

Informācija tiek aktualizēta katru mēnesi

Kopējie līdzekļi, kas piešķirti papildus saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. un 2021. gadā ir 1 566,8 miljons eiro. Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem no 2020. un 2021. gada budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2021. gada 11. februārim piešķirti 990,8 miljoni eiro.

Piešķirtais finansējums
 • Aizsardzības ministrijai 52,1 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei un transportēšanai.
 • Ārlietu ministrijai 0,2 miljoni eiro informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšanai.
 • Ekonomikas ministrijai 120,6 miljoni eiro - 25,0 miljoni eiro alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai, 2,4 miljoni eiro aizdevumu procentu likmju subsīdijām; 2,2 miljoni eiro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izmaksu segšanai par personu izmitināšanu tūristu mītnēs saistībā ar Covid; 2,6 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem. 0,8 miljoni eiro repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem, 25 miljoni eiro alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai, 0,4 miljoni eiro paaugstinātas energoefektivitātes daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tipveida būvprojektu izstrādei, 59,2 miljoni eiro eksportējošiem nodokļu maksātājiem un atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem, 0,1 miljoni eiro sabiedrības informēšanas kampaņai un absolventu monitoringam, 0,3 miljoni eiro energoresursu informācijas sistēmas izstrādei un datortehnikas nomaiņai, 2,4 miljoni eiro aizdevumu procentu likmju subsīdijām.
 • Iekšlietu ministrijai 3,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku un virsstundu darba samaksu Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai. 0,9 miljoni eiro piemaksu nodrošināšanai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, aizsardzības līdzekļu iegādei un dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia), 0,04 miljoni eiro Ieceļotāju uzskaites kontroles sistēmas izstrādei, 0,2 miljoni eiro papildu drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai un 0,1 miljoni eiro inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīgai attīstībai. 0,07 miljoni eiro Covid-19 ierobežojošo pasākumu virsstundu darba apmaksai, 0,7 miljoni eiro piemaksu nodrošināšanai.
 • Izglītības un zinātnes ministrijai 22,9 miljoni eiro - 0,5 miljoni eiro piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs;  2,1 miljoni eiro individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku testēšanas laboratorijas izveidei un laboratorijas akreditācijai. 0,6 miljoni eiro attālināta mācību procesa nodrošināšanai, 5 miljoni eiro valsts pētījumu programmas izveidei, 5 miljoni eiro atbalstam sporta nozarei, 1,4 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, 1,6 miljoni eiro līdzfinansējums pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmām, 2,5 miljoni eiro  vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un 0,2 miljoni eiro tehnoloģisko resursu nodrošināšanai, 4,0 miljoni eiro tehnoloģiskajam nodrošinājumam vispārējās izglītības iestādēs.
 • Kultūras ministrijai 24,3 miljoni eiro - 3,0 miljoni eiro mērķprogrammas "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" īstenošanai laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, 10,6 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju KM kapitālsabiedrībās, Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā arhīvā, muzejos un Valsts kultūrkapitāla fondam. 9,6 miljoni eiro kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai un jaunu Latvijas filmu ražošanai, 0,2 miljoni eiro investīcijām kultūras infrastruktūrā, 0,1 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, 0,7 miljoni eiro attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.
 • Labklājības ministrijai 147 miljoni eiro - 67,6 miljoni eiro slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam izmaksai, 8,2 miljoni eiro - lai no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam nodrošinātu piemaksu līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija, 3,3 miljoni eiro - bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 eiro  apmērā laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam nodrošināšanai, 1,4 miljoni eiro - piemaksu izmaksai pie dīkstāves pabalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, 0,4 miljoni eiro – lai kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai, un kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no ģimenei (personai), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta – 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, 0,3 miljoni eiro – piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas turpināšanai pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 9. novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, 0,2 miljoni eiro - jaunā speciālista pabalsta izmaksai pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā personām, kuras gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvušas augstāko izglītību, un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām; 1,1 miljoni eiro - lai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31. martam institūcijās, kurās sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, nodrošinātu izdevumus par  individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem. 17,8 milj. eiro lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem, 10,5 milj. eiro vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām laikposmā no 2020.gada 30.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim izmaksai, 0,5 milj. eiro piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, izmaksai; sociālo pabalstu izmaksai caur VSAA un pašvaldībām (tai skaitā pašvaldības pabalsta daļējai segšanai 0,6 miljoni eiro, vecāku pabalsta izmaksu turpināšanai 4,1 miljoni eiro, piemaksām par apgādībā esošu bērnu 3,3 miljoni eiro, bezdarbnieka palīdzības pabalstam 25,2 miljoni eiro, jaunā speciālista pabalstam 0,2 miljoni eiro, Covid-19 izplatības novēršanai valsts sociālās aprūpes centros 0,5 miljoni eiro), 0,002 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, slimības pabalsta izmaksām 1,9 miljoni eiro.
 • Mediju atbalstam 2,3 miljoni eiro caur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un Sabiedrības integrācijas fondu.
 • Sabiedrības integrācijas fondam 0,6 miljoni eiro programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu īstenošanai un administrēšanai.
 • Satiksmes ministrijai 118,0 miljoni eiro - 75 miljoni eiro projektu īstenošanai autoceļu jomā, 6,3 miljoni eiro zaudējumu kompensēšanai reģionālas nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, 27,2 miljoni eiro izdevumu kompensēšanai par valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumiem un avansa maksājumam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, 9,4 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu zaudējumu kompensācijai, 0,03 miljoni eiro mobilo sakaru operatoru izdevumu kompensācijai.
 • Tieslietu ministrijai 0,75 miljoni eiro Ziemassvētku dievkalpojumu translācijas apmaksai. 0,2 miljoni eiro reliģiskajām savienībām (baznīcām), 0,08 miljoni eiro Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem piemaksu nodrošināšanai un 0,02 miljoni eiro Latvijas Zvērinātu notāru padomei servera iegādei, 0,4 miljoni eiro Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem.
 • Valsts ieņēmumu dienestam 204,6 miljoni eiro dīkstāves pabalstu izmaksai  un algu subsīdijām un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
 • Valsts kancelejai 0,2 miljoni eiro, lai segtu izdevumus informatīvā tālruņa 8345 darbībai, 0,06 miljoni eiro, lai segtu SIA "Tet" izmaksas par saziņas nodrošināšanu un tīmekļa vietnes izveidi un 0,07 miljoni eiro Valsts administrācijas skolai.
 • Veselības ministrijai 192 miljoni eiro – 7,0 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei; 2,4 miljoni eiro, lai nodrošinātu medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamību Covid-19 medikamentozās ārstēšanas procesā laikposmā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam; 0,6 miljoni eiro Vakcinācijas projekta biroja izveidei; 7,1 miljoni eiro, lai samazinātu  ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību; 69,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.martam atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā; 0,4 miljoni eiro SPKC kapacitātes stiprināšanai Covid-19 gadījumu efektīvai epidemioloģiskajai pārvaldīšanai no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam; 1,5 miljoni eiro vakcinācijas procesa pārvaldes IT risinājuma izveidei; 40,3 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, operatīvā datu paneļa izveidei un piemaksām par observācijas gultām un intensīvās terapijas gultām; 13,9 miljoni eiro medicīnas aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu, medikamentu,  vienreizējo materiālu iegādei, 5,5 miljoni eiro piemaksām medicīnas darbiniekiem, 1,3 miljoni eiro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanai, 29,1 miljoni eiro ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai, 2,1 miljoni eiro zāļu krājumiem, 0,3 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, 2,3 miljoni eiro laboratorisko izmeklējumu veikšanai, 2,1 miljoni eiro veselības nozares kapacitātes stiprināšanai, 1,6 miljoni eiro Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamības nodrošināšanai, 1,1 miljoni eiro medikamenta Veclury pieejamības nodrošināšanai, 4,2 miljoni eiro atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem virsstundu darba samaksai un piemaksām.
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 0,107 miljoni eiro VRAA fizisko personu elektroniskās identifikācijas rīka “Vienotais pieteikšanās modulis” pilnveidošana vakcinācijas procesa nodrošināšanai pret Covid-19 infekciju, Bauskas novada pašvaldībai Bulgārijas valsts piederīgo uzturēšanai karantīnas režīmā līdz 08.11.20.
 • Zemkopības ministrijai lauksaimnieku atbalstam 91,2 miljoni eiro -  45,5 miljoni eiro lauksaimnieku atbalstam (izmaksa jūlijā), 0,2 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, 45,5 miljoni eiro Covid-19 krīzes seku mazināšanai un kapacitātes stiprināšanai lauksaimniecībā.
 • 62. resors "Mērķdotācijas pašvaldībām" 5,8 miljoni eiro piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs.
 • 64. resors "Dotācija pašvaldībām" 5 miljoni eiro, lai nodrošinātu vienreizēju papildu dotācijas piešķiršanu tām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī.
Valsts kontrolētajām kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums

Valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām piešķirts finansējums caur pamatkapitālu kopā 533,5 miljoni eiro

 • Finanšu institūcijai ALTUM rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai 100 miljoni eiro.
 • Finstitūcijai ALTUM rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai 20,0 miljoni eiro.
 • Finanšu institūcijai ALTUM rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai 22,6 miljoni eiro.
 • „Latvijas Nacionālā opera un balets” pamatkapitāla palielināšanai 0,2 milj. eiro.
 • Satiksmes ministrijas kontrolētajām VAS “Latvijas Gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanai 6 miljoni eiro, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanai 49,9 miljoni eiro, AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanai 250 miljoni eiro un VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanai 32,4 miljoni eiro.
 • Veselības ministrijas kontrolētajām slimnīcām - Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai, Ģintermuižas slimnīcai un Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai – 52,4 miljoni eiro.
Ministriju pieprasītais un izlietotais finansējums
 •  

 

Valsts ieņēmumu dienests administrē atbalstu uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošajiem to dīkstāves periodā – ja šāda rīcība radusies tiešā cēloņsakarībā ar COVID-19 seku novēršanas pasākumiem. No valsts budžeta līdzekļiem kompensēta atlīdzību izmaksa dīkstāves pabalsta saņēmējiem, algu subsīdijas izmaksas un krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšana.