Programmas mērķis:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos

Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem

76

44

43

46

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-2 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-100,0