Apakšprogrammas mērķis:

  • studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
  2. nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
  3. nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2019. gada prognoze

2021. gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

916

900

900

880

850

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

281 774

281 774

281 774

281 774

281 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-