Programmas mērķis:

nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

Informācija ir klasificēta.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 651 510

19 706 510

15 691 135

16 731 135

16 731 135

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 000

- 4 015 375

-1 040 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

-20,4

6,6

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 083 928

68 553

-4 015 375

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 083 928

68 553

-4 015 375

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumam)

50 000

-

-50 000

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

4 033 928

68 553

-3 965 375

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” pamatfunkciju veikšanai

193 928

-

-193 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” pamatfunkciju veikšanai

-

68 553

68 553

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” pamatfunkciju veikšanai

3 840 000

-

-3 840 000