Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.

Galvenā aktivitāte:

sniegt atbalstu valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisei

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

54,3

55,5

65,2

65,2

65,2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 254

55 505

65 162

65 162

65 162

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 251

9 657

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

17,4

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

9 657

9 657

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9 657

9 657

Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšana svētvietā Aglonā

-

9 657

9 657