Valsts prezidenta kancelejas darbības jomas:

  • Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Valsts prezidenta kancelejas galvenie pasākumi 2023. gadā:

  1. nodrošināt Valsts prezidenta valsts, oficiālās un darba vizītes, kā arī ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta;
  2. nodrošināt ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu un tikšanos;
  3. nodrošināt mūsdienīgu un stratēģisku Valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, līdzdalību dažādās sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs un proaktīvu iesaisti iekšpolitikas jomā, tajā skaitā drošības, demokrātijas un tiesiskuma, modernas valsts pārvaldes jautājumu aktualizēšanu, kā arī reģionālo darba vizīšu nodrošināšanu;
  4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
  5. organizēt ikgadējās Valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas, kā arī ar Valsts heraldikas komisiju darbību saistītos pasākumus.

Valsts prezidenta kancelejas izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

grafiks ar datiem un stabiņiem

Euro

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Piezīmes.
1 Tajā skaitā Valsts prezidents

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšana

586 117

586 117

586 117

MK

13.01.2023.

prot. Nr.2

1.§ 2.p.

Nodrošināt atlīdzības palielinājumu atbilstoši grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un pamatojoties uz izmaiņām mēnešalgu diapazonā

586 117

586 117

586 117

Profesionāls, kompetents personāls un konkurētspējīgs atalgojums

Atlīdzības pieaugums pret 2022. gadu (%)

20

20

20

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

2.

Valsts prezidenta kancelejas darbībai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana

445 911

445 911

445 911

MK

13.01.2023.

prot. Nr.2

1.§ 2.p.

Nodrošināt Valsts prezidenta darbībai nepieciešamo izdevumu pieauguma segšanu: komunālajiem un telpu uzkopšanas pakalpojumiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, degvielai un citām precēm un pakalpojumiem

445 911

445 911

445 911

Nodrošināta Valsts prezidenta darbība

Preču un pakalpojumu izdevumu pieaugums pret 2022. gadu (%)

15

15

15

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

3.

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

53 676

53 676

53 676

MK

13.01.2023.

prot. Nr.2

1.§ 2.p.

Nodrošināt valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanu atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sniegtajām nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņām

53 676

53 676

53 676

Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana 

Objekti (skaits)

3

3

3

Papildu finansējuma nodrošināšana valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai

Valsts iestādes (skaits)

1

1

1

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Kopā

1 085 704

1 085 704

1 085 704