Programmas mērķis:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenās aktivitātes:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai

Izglītojamo skaits

33 372

34 264

35 742

35 742

35 742

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

26 537 068

28 616 904

31 213 272

31 213 272

31 213 272

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 079 836

2 596 368

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,8

9,1 

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 564

2 693

2 315

2 315

2 315

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

862,5

885,5

1 123,6

1 123,6

1 123,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 596 368

2 596 368

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 596 368

2 596 368

Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

-

1 224 900

1 224 900

Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

-

1 371 468

1 371 468