Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 4.pantu 2014.gada valsts budžetā ir paredzēts finansējums pašvaldībām 29 979 383 eiro apmērā, tajā skaitā:

  1. Dotācija likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” normu izpildei 21 038 494 eiro apmērā:
    • Dotācija 12 086 742 eiro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
    • Dotācija 1 229 760 eiro apmērā pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
    • Dotācija 7 721 992 eiro apmērā pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanas. Saskaņā ar 2014.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju ir 4 republikas pilsētām– Daugavpilij, Rēzeknei, Jēkabpilij, Liepājai.
  2. Dotācija novadu pašvaldībām 8 940 889 eiro apmērā vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī, pēc skaidri definētiem, vienotiem nosacījumiem novadu pašvaldībām, ievērojot likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” noteiktos demogrāfiskos kritērijus. Valsts budžeta dotācija paredzēta 91 novadu pašvaldībai, kurām ir visierobežotākie finanšu resursi, tā mazinot reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā.