Apakšprogrammas mērķis:

  • NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību un neaizskaramību, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli, aizsardzību un neaizskaramību;
  2. piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts aizsardzība*

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

20,25

20

20

20

20

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšana un glābšanas operācijas (MG) (skaits)

16 M

3 VUGD

17 MG

11 M

2 VR

3 VUGD

11 MG

10 M

2 VR

3 VUGD

10 MG

10 M

2VR

3 VUGD

10 MG

10 M

2VR

3 VUGD

10 MG

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

51

50

50

50

50

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

15

45

35

35

35

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)

8 894

10 000

8 000

8 000

8 000

 

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits)

1 336

800

1 000

1 000

1 000

* Saskaņā ar ģeopolitisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

88 915 360

148 772 439

215 557 108

311 918 181

326 008 103

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

59 857 079

66 784 669

96 361 073

14 089 922

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67,3

44,6

44,8

4,5

Atlīdzība, euro

7 755

9 962

9 962

9 962

9 962

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

113 951 918

180 736 587

66 784 669

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

500 000

500 000

-

Samazināti izdevumi starptautisko mācību nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.2.apakšpunktu

500 000

 

-500 000

Palielināti izdevumi starptautisko militāro mācību organizēšanas  izmaksu segšanai, veicot uzņemošās valsts funkcijas sabiedroto bruņoto spēku nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2016. rīkojumu Nr.232 “Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu  Latvijas teritorijā” un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 37.§

-

500 000

500 000

Ilgtermiņa saistības

67 650 868

156 565 669

88 914 801

Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”

13 517

18 000

4 483

Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

67 637 351

156 547 669

88 910 318

Citas izmaiņas

45 801 050

23 670 918

-22 130 132

Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Zemessardzes spēju stiprināšana un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu

503 981

552 387

48 406

Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts kiberdrošības stiprināšana” ietvaros, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu

1 548 891

217 696

-1 331 195

Palielināti izdevumi pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 67.§ 6.punktu

-

42 592

42 592

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

3 590 100

3 447 814

-142 286

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

1 189 937

1 860 955

671 018

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

463 000

643 000

180 000

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

1 289 291

452 690

-836 601

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu

563 000

4 233 550

3 670 550

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Glābšana un meklēšanas spējas stiprināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

-

40 000

40 000

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

50 000

60 000

10 000

Izdevumu izmaiņaslai nodrošinātu NBS gaisa spēku AB GTNE radaru rezerves daļu iegādi un remontu

453 576

686 045

232 469

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu kadetu apmācības procesu civilajās augstskolās

49 998

12 738

-37 260

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

36 099 276

4 265 151

-31 834 125

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar līguma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un iekārtu nomu” termiņa pagarinājumu

-

445

445

Palielināti izdevumi uzturēšanas izdevumiem, pārdale no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 5.1., 6.1. apakšpunktiem

-

1 393 923

1 393 923

Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

-

267 900

267 900

Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai) no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

-

1 760 521

1 760 521

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

3 671 319

3 671 319

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam, ir pieņemts lēmums uzturēšanas izdevumus un izdevumus pamatkapitāla veidošanai IT tehnoloģijām ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu

-

755 426

755 426

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu

-

2 302 352

2 302 352

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fondslai nodrošinātu pārcelšanās izdevumus un darba vietu sakārtošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās un, lai nodrošinātu militārās zinātnes attīstības projektu īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu

-

305 330

305 330

2016.gadā finansējuma pārdales ietekme no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” uz budžeta programmu 12.00.00 “Latvijas kara muzejs”(ekspozīcijas nodrošināšanai 2016.gadā ), līdz ar to 2017.gadā attiecībā pret 2016.gadu, apakšprogrammā 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” veidojas pieaugums par 308 211 euro, kas tiks novirzīts uzturēšanas izdevumiem  saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot.Nr.62 2.§

-

308 211

308 211