Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu, saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt, ka naftas produktu drošības rezerves uzglabā komersanti, kuri ir uzvarējuši Ekonomikas ministrijas izsludinātajā iepirkumā.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 254 366

26 846 917

23 922 833

28 095 732

28 109 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 592 551

-2 924 084

4 172 899

13 774

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

225,2

-10,9

17,4

0,1

Atlīdzība, euro

-

-

69 980

69 980

69 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

28

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 

 

2 916

2 916

2 916

82 amata vietas pārceltas no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 924 084

 

-2 924 084

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 924 084

 

-2 924 084

Samazināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

2 910 310

-

-2 910 310

Finansējuma pārdale uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts vides dienestam) saistībā ar likumā "Par piesārņojumu" noteikto degvielas piegādātāju pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli

13 774

-

-13 774