Apakšprogrammas mērķis:

  • ieviest ilgtspējīgas energoefektivitātes politikas risinājumus Latvijas energoefektivitātes mērķu sasniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu izpildi;
  2. sniegt konsultācijas, lai atbalstītu energoefektivitātes ieviešanu;
  3. nodrošināt Energoefektīvitātes fonda darbību.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Konsultēti un informēti uzņēmumi (skaits)

-

300

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

309 120

1 121 648

446 005

446 005

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

309 120

812 528

-675 643

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100

262,9

-60,2

-

Atlīdzība, euro

-

14 287

84 015

31 450

31 450

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

134 750

947 278

812 528

t. sk.:

Citas izmaiņas

134 750

947 278

812 528

Palielināts finansējums Energoefektivitātes likumā noteikto pasākumu īstenošanai

-

947 278

947 278

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem  - iemaksām, kuras veic energoefektivitātes pienākuma shēmas (EPS) atbildīgās puses

134 750

-

-134 750