Programmas mērķis:

  • nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālas pretošanās kustības dalībnieki, 1991. gada barikāžu laikā bojā gājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits

2 305

2 410

2 450

2 490

1 510

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem

123

222

230

240

250

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits

1 314

1 450

1 490

1 540

1 600

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 930 787

13 477 442

11 719 612

11 719 612

11 719 612

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 546 655

-1 757 830

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,3

-13,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 757 830

-

-1 757 830

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 757 830

-

-1 757 830

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 757 830

-

-1 757 830

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

212 500

-

-212 500

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

305 330

-

-305 330

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

200 000

-

-200 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

990 000

-

-990 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu

50 000

-

-50 000