Programmas mērķis:

nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991.gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)

2 335

2 335

2 400

2 450

2 500

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)

268

205

235

235

235

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)

1 633

1 571

1 586

1602

1 630

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 703 197

16 269 120

16 269 120

16 269 120

16 269 120

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 565 923

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,7

-

-

-