Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

350 493

368 962

368 962

368 962

368 962

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

18 469

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

-

-

-