Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu.

Galvenā aktivitāte:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

425 399

192 300

367 300

48 113 443

12 306 327

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-233 099

175 000

47 746 143

-35 807 116

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54,8

91,0

12 999,2

-74,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

192 300

367 300

175 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

192 300

367 300

175 000

Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā

192 300

192 300

-

Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai

-

175 000

175 000