Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 483 663

1 305 489

12 877 588

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1 178 174

11 572 099

-12 877 588

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-47,4

886,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

453 872

180 139

86 916

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

7 017

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)”.

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ERAF līdzfinansētos projektus veselības jomā:

  • Nr.9.3.2.0/21/I/003 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana”;
  • Nr.2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)”.

Galvenās aktivitātes:

Nr. 9.3.2.0/21/I/003 un Nr. 2.2.1.1/20/I/001 projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 193 909

1 256 951

12 877 588

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-936 958

11 620 637

-12 877 588

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

42,7

924,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

194 605

131 601

86 916

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

7 017

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 1 256 951 12 877 588 11 620 637
t. sk.:
Ilgtermiņa saistības 1 256 951 12 877 588 11 620 637
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” īstenošana 6 055 - -6 055
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr.9.3.2.0/21/I/003 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana” īstenošana - 8 873 656  8 873 656
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” īstenošana - 4 003 932 4 003 932
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” īstenošana 1 250 896 - -1 250 896