Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņus projektus;
  2. īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts vides dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 484 484

5 782 171

6 165 243

2 698 633

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 702 313

383 072

-3 466 610

-2 698 633

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39,0

6,6

-56,2

-100,0

Atlīdzība, euro

857 457

601 409

1 074 242

550 427

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

11

31

14

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 249

4 151

2 816

2 982

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

77 683

53 506

26 753

49 410

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 782 171

6 165 243

383 072

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 782 171

6 165 243

383 072

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņu projektu ieviešanai

2 180 577

5 687 114

3 506 537

Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” īstenošanai

3 601 594

478 129

-3 123 465