Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt IZM padotības iestāžu ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
  2. 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
  3. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.
  4. 1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana;
  5. 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, VIAA, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

134

103

209

153

-

Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu

Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi)

5

7

16

18

-

„ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)” programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014. – 2020. gada plānošanas periodā (skaits)

-

13

7

4

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 740 039

25 305 986

19 612 807

8 614 602

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 434 053

-5 693 179

-10 998 205

-8 614 602

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,9

-22,5

-56,1

-100,0

Atlīdzība, euro

1 702 708

1 214 848

1 268 189

1 073 406

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

53,1

54

55,7

40,7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 476

1 782

1 740

1 982

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

124 939

60 057

105 248

105 248

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

25 305 986

19 612 807

-5 693 179

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 305 986

19 612 807

-5 693 179

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. – 2020. gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

25 305 986

19 612 807

-5 693 179

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu īstenošana

12 541 808

7 206 920

-5 334 888

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana

7 343 580

5 411 379

-1 932 201

4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana

876 238

951 636

75 398

1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana

2 412 550

2 811 874

399 324

2.2.1.1. pasākuma  „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu īstenošana

2 131 810

3 230 998

1 099 188