Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas (tai skaitā Eiropas Savienības fondu 2007.‑2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību sadarbības partnerim);
  2. organizēt apmācību pasākumus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Apmācību pasākumu organizēšana 

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

-

-

900

900

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

325 150

277 842

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

325 150

-47 308

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

14,6

-

Atlīdzība, euro

-

-

173 566

156 894

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

5

4

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 481

2 754

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

24 718

24 718

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

325 150

325 150

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

325 150

325 150

Projekta “Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai” īstenošanai

-

325 150

325 150