Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 088 981

13 816 787

15 840 698

12 551 926

8 499 227

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 727 806

2 023 911

-3 288 772

-4 052 699

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

171,5

14,6

-20,8

-32,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 816 787

15 840 698

2 023 911

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

13 816 787

15 840 698

2 023 911

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

13 816 787

15 840 698

2 023 911