Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

 

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pasākuma “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi” ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

561

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

561

-561

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

561

561

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

561

561

Vienotā platību maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu ieviešanai

-

561

561