Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pasākuma “Agrovide un klimats” ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

625

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

625

-625

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

625

625

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

625

625

Pasākuma "Agrovide un klimats" ieviešanai

-

625

625