Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par EK iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

139 866

300 000

300 000

300 000

300 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

160 134

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

114,5

-

-

-