Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda  nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamo 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektus “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

99 120

60 895

5 396 433

564 828

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38 225

5 335 538

-4 831 605

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38,6

8 761,9

-89,5

-

Atlīdzība, euro

39 735

34 848

9 475

-

-

10Atlīdzība ir paredzēta VAS “ Latvijas Valsts ceļi”  7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 895

5 396 433

5 335 538

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

60 895

5 396 433

5 335 538

Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana.

60 895

879 426

818 531

Projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošana.

-

4 517 007

4 517 007