Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt  atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt  atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu projektiem “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

39 083

-

4 473 830

63 877

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39 083

4 473 830

-4 409 953

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-98,9

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 473 830

4 473 830

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4 473 830

4 473 830

Atmaksas budžetā par projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana.

-

1 093 307

1 093 307

Atmaksas budžetā par projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošana.

-

3 380 523

3 380 523