Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt  atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt  atmaksu valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77” finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

687 501

-

651 757

355 461

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-687 501

651 757

-296 296

-355 461

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-45,5

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

651 757

651 757

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

651 757

651 757

Atmaksas budžetā par projekta “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77” finansējumu.

-

651 757

651 757