Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

205 751

164 231

683 545

1 020 524

712 817

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41 520

519 314

336 979

-307 7072

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,2

316,2

49,3

-30,2

Atlīdzība, euro

20 104

5 712

280 000

320 000

340 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

7

8

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 214

3 229

3 056

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

10 000

10 000

10 000