Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar ES Padomes darba grupām:

  • Strukturālu pasākumu darba grupa;
  • ANO darba grupa (CONUN);
  • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa;
  • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

5 551

2 025

1 990

1 993

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 551

-3 526

-35

3

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-63,5

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 -5 551

2 025

-3 526

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

 -5 551

2 025

-3 526

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

 -5 551

2 025

-3 526