Apakšprogrammas mērķis:

            nodrošināt pilnvērtīgu LM pārstāvju dalību ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. braucieni uz ES Padomes darba grupas sanāksmēm;
  2. braucieni uz ES Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta dalība ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs

Individuālie komandējumi dalībai Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (skaits)

1

35

35

35

35

Individuālie komandējumi dalībai ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (skaits)1

-

12

12

12

12

Piezīmes.

1 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “12”, bet saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem komandējumi nenotika (ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes notika videokonferenču formātā).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

712

26 090

23 789

23 377

23 421

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 378

-2 301

-412

44

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 564,3

-8,8

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

26 090

23 789

-2 301

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 090

23 789

-2 301

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ĀFP līdzekļiem no Ārlietu ministrijas

26 090

23 789

-2 301