Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1)   veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;

2)   veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts (ES fondu revīzijas departaments).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 550

67 175

69 591

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 625

2 416

-69 591

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

3,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

62 129

62 129

62 129

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 589

2 589

2 589

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

67 175

69 591

2 416

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

67 175

69 591

2 416

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

67 175

69 591

2 416