Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošai profesionālās kultūrizglītības iestādei, Kultūras informācijas sistēmu centram, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošā profesionālās kultūrizglītības iestāde – PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, Kultūras informācijas sistēmu centrs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenotie projekti (skaits)

26

6

7

2

1

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

11

4

5

2

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

140 525

105 609

78 820

32 542

26 594

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34 916

-26 789

-46 278

-5 948

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,8

-25,4

-58,7

-18,3

Atlīdzība, euro

63 456

48 013

47 622

10 249

7 000

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2,5

2,1

2,0

0,2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 970

1 778

1 776

1 354

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 366

3 200

5 000

7 000

7 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

105 609

78 820

-26 789

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

105 609

78 820

-26 789

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Nemateriālā kultūras mantojuma digitālā saglabāšana” īstenošanai

12 087

-

-12 087

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Debatējiet par savu problēmu” īstenošanai

38 849

-

-38 849

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā” īstenošanai

14 180

1 951

-12 229

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Medicīniskās informācijas pratība” īstenošanai

12 148

6 074

-6 074

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Audzēkņu prakšu stiprināšanas pieredze Eiropā” īstenošanai

14 549

-

-14 549

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “BIBLIO - Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem Eiropā” nodrošināšanai

13 796

6 898

-6 898

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Eiropas tradicionālās virtuves digitālā attēlošana un saglabāšana (EuRiCa)” īstenošanai

-

17 043

17 043

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Māksla sirdī sociālā rokdarba pieredze” īstenošanai

-

17 844

17 844

Izdevumi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes projekta “Kultūras mantojuma pasākumi apmācības, izglītības un pienākumu pilnveidošanai (CHARTER)” īstenošanai

-

15 957

15 957

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Galveno pilsonisko kompetenču uzlabošana “pēcpatiesības laikmetā”: ziņu pratība un kritiskā domāšana” īstenošanai

-

13 053

13 053