Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (skaits)

1

1

1

1

-

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)

4

4

4

4

-

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (skaits)

4

4

4

4

-

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (skaits)

1

1

1

1

-

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (skaits)

4

4

4

4

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

147 842

159 644

211 095

86 522

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 802

51 451

-124 573

-86 522

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,0

32,2

-59,0

-100,0

Atlīdzība, euro1

128 555

131 754

145 154

72 577

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 678,2

2 744,9

3 024

3 024

-

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

159 644

211 095

51 451

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

159 644

211 095

51 451

Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2021. gadā samazinātas 4 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 4 amata vietas)

159 644

211 095

51 451