Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

160 457

232 428

219 852

83 847

24 867

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71 971

-12 576

-136 005

-58 980

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44,9

-5,4

-61,9

-70,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

232 428

219 852

-12 576

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

232 428

219 852

-12 576

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

232 428

219 852

-12 576