Apakšprogrammas mērķis:

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana un iepriekš noteiktā projekta Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” uzraudzība.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta “Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošana:
 • programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.­ – 2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros;
 • iepriekš noteiktā projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošanas uzraudzība;
 • divpusējās sadarbības aktivitāšu starp Norvēģijas kā donorvalsts un Latvijas kā saņēmējvalsts korekcijas dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmu apsaimniekotājiem īstenošana;
 • divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošana starp donorvalsts un saņēmējvalstu programmu apsaimniekotājiem, projektu īstenotājiem un citām nozares darbībā iesaistītajām institūcijām;
 • korekcijas dienestu sistēmas infrastruktūras Latvijā uzlabošana.
 1. projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošana:
 • mācību centra Latvijas korekcijas dienestu personālam un atklātā cietuma korpusa būvniecība;
 • normatīvo aktu izstrāde un pilnveide;
 • apmācības programmu aprobācija Latvijas korekcijas dienestu personāla kvalifikācijas pilnveidei;
 • projekta vadības un publicitātes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

271 414

4 919 701

6 917 648

1 241 306

312 035

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 648 287

1 997 947

-5 676 342

-929 271

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 712,6

40,6

-82,1

-74,9

Atlīdzība, euro

238 988

275 614

285 614

267 346

150 782

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 290

2 545

2 545

2 545

2 545

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

70 829

76 255

62 034

62 034

12 463

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 919 701

6 917 648

1 997 947

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 919 701

6 917 648

1 997 947

 Izdevumu izmaiņas projekta “Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošanai

232 283

227 316

-4 967

Izdevumu izmaiņas projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā”  īstenošanai

4 687 418

6 690 332

2 002 914