Apakšprogrammas mērķis:

turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību.
  2. nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkcijas veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

749 221

596 853

596 853

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-152 368

-

-596 853

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,3

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

433 762

596 853

596 853

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

9

9

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

5 163

5 526

5 526

-

-