Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2)   nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 955 780

4 977 954

4 977 954

4 977 954

4 977 954

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 174

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

4 867 052

4 873 710

4 873 710

4 873 710

4 873 710

Vidējais amata vietu skaits gadā

166

183

1791

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 427

2 203

2 203

2 203

2 203

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 787

35 550

142 000

142 000

142 000

Piezīmes.

1 Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas.