11.04.2012.

Š.g.12.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai pieteikts Ministru kabineta noteikumu projekts
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.760 "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība"”.
Projekts paredz:

  • noteikt iekšējā audita struktūrvienību darbības novērtēšanas skalu (1-4) un tās skaidrojumu;
  • papildus esošajam tiesiskajam regulējumam noteikt kārtību, kā Finanšu ministrija veic iekšējā audita struktūrvienību audita lietu neplānotu izvērtēšanu.

Projekts un tā anotācija ir pieejama Ministru kabineta mājaslapā.

11.04.2012. Š.g. 5.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Iekšējā audita likums”.
Likumprojekts un tā anotācija ir pieejama Ministru kabineta mājaslapā.
07.03.2012. Finanšu ministrija ir uzsākusi diskusiju par likumprojektu "Iekšējā audita likums".
Likumprojekts paredz:
  • noteikt, ka ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienības vadītājam amata pienākumu veikšanai nepieciešams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iegūts valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts;
  • skaidrot terminus ekonomiskums, ekonomiskā efektivitāte, funkcionālā efektivitāte;
  • precizēt likuma attiecināmību uz atvasinātām publiskām personām, kā arī noteikt ministrijas tiesības veikt auditus padotības institūcijās, kuras saņēmušas valsts budžeta līdzekļus.
Diskusijā ir iesaistīti iekšējā audita struktūrvienību vadītāji, Iekšējā audita padome, Iekšējo auditoru Institūts.
01.03.2012. Finanšu ministrija aicina pieteikties valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikācijai. Lai pieteiktos uz š.g.22.maijā paredzēto sertifikāciju, līdz š.g.1.martamnepieciešams iesniegt Valsts administrācijas skolā  Sertifikācijas jautājumi pieejami šeit.
16.11.2011. Apstiprinātas auditējamās prioritātes 2012.gadā - veikt rezultātu un rezultatīvo rādītāju auditus un turpināt horizontālos auditus. lasīt vairāk
12.10.2011. Finanšu ministrija aicina auditējamo sistēmu aprakstos identificēt funkcijas, kuru īstenošanā ir iesaistītas padotības iestādes un citas ministrijas. lasīt vairāk
15.09.2011. Valsts kanceleja virza iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības. Iepriekšējie iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību Ministru kabineta noteikumi Nr.466 spēku zaudēja 2010.gada 1.oktobrī. lasīt vairāk
15.08.2011. Iekšējā audita padome aicina iekšējos auditorus veikt kapitālsabiedrību pārraudzības efektivitātes auditus. lasīt vairāk