Kādi rezultāti?

Ārlietu ministrija

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030.gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI (%)

  • 2018 0,10
  • 2020 0,17

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

  • 2018 74
  • 2020 65

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

  • 2018 103
  • 2020 100