Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)

  • 2020 90.5
  • 2024 91.0

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni (%) 

  • 2019 17.7
  • 2024 15.5

Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās bērnus audzina viens pieaugušais (%) 

  • 2019 30.6
  • 2024 26.0